Renovatie en vernieuwing Vrije Basisschool Bergen met een kas

Kunstenaarsdorp Bergen herbergt twee Vrije Scholen, een middelbare school en een basisschool. Wij hebben de ‘onderbouw’, de Adriaan Roland Holstschool voor Vrijeschool Basisonderwijs, verbouwd, en voorzien  van een kas boven het nieuwe hart van de school.

In 1972 heeft de school een standaard schoolgebouw betrokken, een type school waar er in Nederland honderden van zijn. Het gebouw is in 1989 uitgebreid met de aula. In 2010 was een groot deel van het gebouw versleten: de ongeïsoleerde daken lekten en voorzieningen waren niet meer bij de tijd.

DUURZAME METAMORFOSE

In 2011 hebben we in samenwerking met een groep ouders en Chiel Boonstra (adviseur voor duurzaam bouwen) een plan gemaakt voor een duurzame metamorfose. Dat plan betekende een totale vernieuwing en bevatte een bibliotheek, een centrale ontmoetingsplaats (een nieuw hart middenin) en een extra verdieping. Dat alles in een antroposofische stijl: meanderende vormen en veel hout in het interieur. Het plan voorzag in super-geïsoleerde nieuwe gevels en daken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en zonnepanelen. Het beloofde de eerste passief verbouwde school van Nederland te worden.

RENOVATIE

Voor dit plan bleken de middelen van de gemeente Bergen helaas niet toereikend. In de zomer van 2013 zijn we een nieuw planproces gestart, waarbij we zijn uitgegaan van de beschikbare middelen van de gemeente. De verbouwing is voltooid in de zomer van 2014.

De school heeft een nieuw en goed geïsoleerd dak gekregen met zonnepanelen, nieuwe wc’s, een nieuwe ingang en een nieuwe centrale hal op de plaats van de patio, een nieuw hart, ruimte voor buitenklassikale activiteiten. Een verdieping bleek niet echt nodig. Deze verbouwing is niet zo duurzaam als het eerste plan, maar we maken meer gebruik van het bestaande casco en zetten in op beperking van het energiegebruik. Het gebouw kan weer tientallen jaren vooruit. In de tussentijd kan een likje verf geen kwaad en kan er altijd nog dubbel glas in.

KACHEL

Het nieuwe hart van de school heeft vloerverwarming en is overdekt met een geïsoleerde kas uit het Westland. Op de verlanglijst staan nu nog een kachel, die het hart van de school verwarmt in de winter en klimaatinstallaties voor een frisse school.

<Je- contact