Interieur Vrijeschool Maliebaan, Utrecht

Het gaat goed met de Vrijeschool in Utrecht. De Vrije basisschool heeft enige tijd geleden een dependance gekregen in een voormalige katholieke school uit 1985. De school ligt in een binnenplaats achter de monumentale panden van de Maliebaan.

VRIJE-SCHOOL-SFEER

Naar aanleiding van de verbouwing van de Vrijeschool in Bergen is ons eind 2014 gevraagd mee te denken over manieren om het gebouw een Vrijeschool-sfeer te geven.

VEEL HOUT

We tekenen meanderende looplijnen, scheluwe trappen en veel hout. Dat resulteerde in een opdracht voor:

  • vernieuwing van de ingang
  • vernieuwing van de hal: de wanden en de vloer, het plafond en de verlichting
  • toevoegen van een plusklas, administratieruimte en ruimte voor een adjunct-directeur
  • renoveren van de toiletten

In de zomervakantie van 2015 is de ingang verbouwd. In de herfstvakantie van 2015 worden de toiletten aangepakt. Dit jaar is een begin gemaakt met de hal.

<Je- contact